• שיטת אלכסנדר היא שיטה הוליסטית שרואה את האדם כשלם, ובתוך כך גם התנהגותו. לכן לא ניתן להפריד בין התנהגויות או פעילויות ולומר שבחלקן האדם פועל בדרך נכונה ובחלקם לא. יש עקרונות כלליים של שימוש, יציבה ותנועה של הגוף, ועקרונות הללו תקפים לכל פעולה. ברגע שניפטר מהרגלים לא נכונים ונסגל הרגלים טובים יותר, כל פעולה שנבצע תתבצע בדרך יעילה יותר.
  • על מנת להיפטר מהרגלי פעולה, תנועה לא נכונים חייבים לעצור ולנסות להבין מה אנחנו עושים לא בסדר. בלתי אפשרי לשנות הרגל של פעולה תוך כדי הפעולה עצמה.