אתמול אחה”צ הגעתי הביתה מת מרעב, התיישבתי לאכול.
הנייד לידי, קורץ.
“קח אותי או שתאכל רק אתה והמחשבות שלך, תחשוב כמה זה נורא!”
הילדים לא בבית, אין מישהו לשמש לו דוגמא.
עוד רגע אני שולח יד..לא. 
איכשהו הצלחתי לעצור את התגובה ההרגלית.
אני “רק” אוכל.
חושב, טועם, מרגיש, דואג.
הפעם הצלחתי.

תקשורת עם עצמנו

להיות עכשיו, ברגע הזה זה חסכון לטווח ארוך.
לא תמיד זה כיף או מענג, עולים לחצים, חששות, תחושות ורגשות אמיתיים רחמנא ליצלן.
אבל בכל רגע כזה אנחנו משפרים את התקשורת שלנו עם עצמנו.
ובכל מקרה הסיכוי הטוב ביותר שלנו לרגע מאושר, או למחשבה בהירה לא יכול להיות כשאנחנו נמצאים בשני מקומות באותו הזמן.

 יש דרך לעשות את זה

בואו לשפר את היכולת לחשוב מחשבות בהירות ורגעים מאושרים.
בואו לשיעור היכרות (במחיר מופחת!) בשיטת אלכסנדר.

כלי לתקשורת עם אחרים, לא עם עצמנו