הדימוי של עמוד השדרה שלנו כקפיץ שאנחנו מחזיקים משני צדדיו יעזור לנו להבין גם שעמוד השדרה שלנו שואף תמיד להיות במלוא אורכו, וגם שלא נדרשת כל פעולה על מנת שזה יקרה, אלא רק הפסקת פעולת ההחזקה שלנו. למעלה, מכיוון הראש, ולמטה מכיוון הרגליים.