מה שקורה בסרטון למטה הוא כל כך הגיוני, אנושי, פשוט, מתבקש.

שני הצדדים מדגימים את אחד העקרונות החשובים והמרתקים בשיטת אלכסנדר: INHIBITION
היכולת לעצור תגובה אוטומטית והרגלית לגירוי.
העצירה הזו מביאה אותי למקום בו אני מבין שאולי איך שאני תופס את המציאות, לא בהכרח מדויק. למקום בו אני מטיל ספק ב”אמת” שלי.
אני עוצר ומאפשר לעצמי זמן או מקום לקבל את מגבלות התפיסה שלי.
כך אני גם מפנה מקום ל”אמת” של האחר לבוא לידי ביטוי.

אשתי החכמה פעם העירה לי כשצפרתי לרכב שנסע לאט: “אולי הנהג זקן, אתה לא יכול לדעת. עדיף להניח שהוא זקן ולא להלחיץ אותו.”
היא הדגימה את התוצאה של מימוש עיקרון הINHIBITION. היכולת להיות אנושי, אמפטי.
זו בדיוק התוצאה של לאפשר מקום למציאות, לאמת של מישהו אחר.

ברמה הגופנית, בשיטת אלכסנדר לומדים לעבור מ”אוי הגב שלי הורג אותי”, ל”אני משתמש בגופי בדרך שמייצרת מתח בגב. בגלל שזה כבר הרגל, אני לא מרגיש את זה”.
בדיוק מהמקום הזה, נובעת היכולת לראות מה אני מתאמץ יותר מדי, ופשוט להפסיק לעשות את זה.
כל עוד אני לא במקום של INHIBITION, אני מגיב אוטומטית לגירוי, בלי יכולת שיקול דעת.
כמו בכבישי ארצנו…