יש חשיבות גדולה לדרך בה אנו מתנהלים, ולא רק למה אנחנו עושים.

הדרך הזו תקבע באיזה מצב הגוף שלנו יהיה בסוף היום, ואם נרגיש שצריך לקחת אותו ל”מוסך”, כדי להעלים את הכאבים.

ברגע שנכיר בכך שיש דרך אופטימלית להשתמש במכונה הזו שנקראת אנחנו, כבר משהו יתחיל להשתנות.